Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Finn Camping Oy
Y-tunnus: 3272673-8
Viitostie 136, 89600 Suomussalmi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä tai haluat käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä, ota yhteyttä yhteyshenkilöön:

contact@finncamping.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään verkkokaupassa tehtävien varausten käsittelemiseksi ja asiakassuhteiden hoitamiseksi. Henkilötietoja kerätään käyttäjän omalla suostumuksella tilausta tehdessä.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Henkilötietorekisteriin kerätyt henkilötiedot ovat rekisteröidyn antamia tietoja tai palveluiden käytöstä muodostettuja tietoja.

Henkilötietorekisteri voi pitää sisällään seuraavia tietoja:

a) Etu- ja sukunimi
b) Osoitetiedot (katuosoite, postinumero, postitoimipaikka)
c) Puhelinnumero ja sähköpostiosoite
d) Verkkokaupan varaustiedot
e) Maksutapatiedot
f) Muut rekisteröidyn itse antamat tiedot

Tietojen luovutukset ja siirrot

Finn Camping Oy voi siirtää rekisteröidyn henkilötietoja toimeksiannosta käsitteleville palveluntarjoajille ja alihankkijoille rekisteröidyn suostumuksella.

Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan lain mukaan luovuttaa kolmansille osapuolille myös ilman rekisteröidyn suostumusta, kun laki tai viranomaismääräys velvoittaa luovuttamaan tietoja.

Rekisteröidyn henkilötiedot sijaitsevat Euroopan unionin (“EU”) alueella sijaitsevalla palvelimella.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot poistetaan, kun henkilötietojen säilyttämiselle ei ole enää perustetta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää yhteyshenkilöltä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvää pyyntöä suorittavalta voidaan pyytää tarkennusta toimeksiantoon ja voidaan pyytää vahvistamaan henkilöllisyys, jotta voimme varmistaa tietojen turvallisen käsittelyn.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyn henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

Huolellisuus- ja suojaamisvelvoite

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan lainsäädännön asettamia huolellisuus- ja suojaamisvelvoitteita, sekä hyvää tiedonhallintatapaa. Henkilötietoja ei käsitellä laajemmin kuin on kulloinkin käyttötarkoituksiin nähden tarpeellista, sekä tiedot ovat suojattu teknisin menetelmin. Teknisiä menetelmiä ovat muun muassa verkkosivujen vahvasti suojattu yhteys, palomuurit, salasanasuojaus ja käyttöoikeussäännöt.

Evästeet

Eväste on tekstitiedosto, joka tallennetaan tietokoneellesi, kun vierailet verkkosivustolla. Evästeiden avulla voidaan esimerkiksi saada tietoa siitä, miten kävijät toimivat verkkosivustolla ja tarjota erilaisia toimintoja.

Finncamping.fi-verkkosivuilla evästeitä käytetään verkkokaupan toimintojen mahdollistamiseksi, kuten esimerkiksi ostoskorin käyttöön. Lisäksi sivuston käytöstä voidaan kerätä tietoa Google Analytics -palvelun avulla. Tämän kaltaiset tiedot ovat anonyymejä, eikä niitä voida yhdistää yksittäiseen käyttäjään. Analyticsin tiedoilla seuraamme sivuston kävijämääriä ja sivuston toimivuutta.